8 Escudos, Segovia (1623-1655)

Felipe IV 

8 Escudos. Segovia, 1633. Ensayador Mayor: Rafael Salván de Aulina (R) - Portal Fuenterrebollo
8 Escudos. Segovia, 1633Ensayador Mayor: Rafael Salván de Aulina (R)

AÑO

CECA - OBSERVACIONES

PRECIO (Pesetas)

1623

SEGOVIA - A

15.000.000

1627

SEGOVIA - A

12.000.000

1632

SEGOVIA - A

10.000.000

1633

SEGOVIA - A

8.000.000

1635

SEGOVIA - A

7.000.000

1636

SEGOVIA - A

10.000.000

1637

SEGOVIA - A. Sobre 1636

7.000.000

1637

SEGOVIA - A

7.000.000

1638

SEGOVIA - A

8.000.000

1639

SEGOVIA - A

10.000.000

1651

SEGOVIA - I

12.000.000

1652

SEGOVIA - BR. Sobre 1651

10.000.000

1655

SEGOVIA - BR X. Sobre 1652

12.000.000

1655

SEGOVIA - BR X

12.000.000

8 Escudos. Segovia, 1633. Ensayador Mayor: Rafael Salván de Aulina (R) - Portal Fuenterrebollo
8 Escudos. Segovia, 1633Ensayador Mayor: Rafael Salván de Aulina (R)

8 Escudos. Segovia, 1637. Ensayador Mayor: Rafael Salván de Aulina (R) - Portal Fuenterrebollo
8 Escudos. Segovia, 1637Ensayador Mayor: Rafael Salván de Aulina (R)

Forjadores América - Portal Fuenterrebollo
Forjadores América 

Isabel II, Reina de Espańa (1833-1868) - Portal Fuenterrebollo
Isabel II 

Constitución Espańola 1978 - Portal Fuenterrebollo
Constitución Espańola 1978 

SALA DE REYES

Sala I 

Sala II 

Sala III 

Escudos 


Inicio