8 Reales - 20 Reales vellón - 30 Sous - 5 Pesetas

Fernando VII 

8 Reales - 20 Reales vellón - 30 Sous, 1808

AÑO

CECA - OBSERVACIONES

PRECIO (Pesetas)

1808

MALLORCA. Sin punto detrás de FER

45.000

1808

MALLORCA. Con punto detrás de FER

35.000

30 Sous. Palama Mallorca, 1808

Guerra Independencia (1808-1814)
Guerra Independencia 

Napoleón Bonaparte
Napoleón Bonaparte 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci
Francisco de Goya 

Inicio