30 Sous. Mallorca, 1821

Fernando VII 

30 Sous. Mallorca, 1821 - Portal Fuenterrebollo
30 Sous. Mallorca, 1821

AÑO

CECA - OBSERVACIONES

PRECIO (Pesetas)

1821

MALLORCA - Punzones de FRO VII invertidos

250.000

30 Sous. Palma de Mallorca,  1821 - Portal Fuenterrebollo
30 Sous. Palma de Mallorca, 1821

30 Sous. Mallorca,  1821 - Portal Fuenterrebollo
30 Sous. Mallorca, 1821

Forjadores América - Portal Fuenterrebollo
Forjadores América 

Isabel II, Reina de España (1833-1868) - Portal Fuenterrebollo
Isabel II 

Constitución Española 1978 - Portal Fuenterrebollo
Constitución Española 1978 

SALA DE REYES

Sala I 

Sala II 

Sala III 

Escudos 

Inicio