Maravedí. Pamplona, (1825 - 1826)

Fernando VII 

Maravedí. Pamplona, 1826
Maravedí. Pamplona, 1826

AÑO

CECA - OBSERVACIONES

PRECIO (Pesetas)

1825

PAMPLONA

5.000

1826

PAMPLONA

5.000

Forjadores América - Portal Fuenterrebollo
Forjadores América 

Isabel II, Reina de España (1833-1868) - Portal Fuenterrebollo
Isabel II 

Constitución Española 1978 - Portal Fuenterrebollo
Constitución Española 1978 

SALA DE REYES

Sala I 

Sala II 

Sala III 

Escudos 

Inicio