25 pesetas, 1886

Ampliar

25 pesetas

1886. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya.
Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 100 x 75 mm

Circulación: Julio de 1891

Valoración: 150.000 pesetas

50 pesetas, 1886

Ampliar

50 pesetas

1886. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya.
Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 120 x 80 mm

Circulación: Agosto de 1888

Valoración: 160.000 pesetas

100 pesetas, 1886

Ampliar

100 pesetas

1886. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya. Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 142 x 84 mm

Circulación: Mayo de 1889

Valoración: 160.000 pesetas

500 pesetas, 1886

Ampliar

500 pesetas

1886. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya. Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 146 x 100 mm

Circulación: Julio de 1898

Valoración: 170.000 pesetas

1000 pesetas, 1886

Ampliar

1000 pesetas

1886. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya. Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 165 x 103 mm

Circulación: Marzo de 1895

Valoración: 190.000 pesetas