25 pesetas, 1889

Ampliar

25 pesetas

1889. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya.
Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 110 x 74 mm

Circulación: Diciembre de 1892

Valoración: 140.000 pesetas

50 pesetas, 1889

Ampliar

50 pesetas

1889. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya.
Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 120 x 80 mm

Circulación: Junio de 1892

Valoración: 170.000 pesetas

100 pesetas, 1889

Ampliar

100 pesetas

1889. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Goya. Reverso, Grabados, Bartolomé Maura

Tamaño: 142 x 84 mm

Circulación: Febrero de 1893

Valoración: 150.000 pesetas