25 pesetas, 1899

Ampliar

25 pesetas

1899. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Francisco de Quevedo. Reverso, Grabado, Bartolomé Maura

Tamaño: 110 x 55 mm
Circulación: Julio de 1900
Valoración: 90.000 pesetas

50 pesetas, 1899

Ampliar

50 pesetas

1899. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Francisco de Quevedo con figura alegórica de Comercio. Reverso, Grabado, Enrique Vaquer.

Tamaño: 120 x 63 mm
Circulación: Julio de 1900
Valoración: 130.000 pesetas