100 pesetas, 1900

Ampliar

100 pesetas

1900. Banco de España, Madrid

Anverso, retrato de Francisco de Quevedo. Reverso, Grabado, Bartolomé Maura

Tamaño: 132 x 72 mm

Circulación: Febrero de 1901

Valoración: 160.000 pesetas