50 pesetas, 1905

Ampliar

50 pesetas

1905. Banco de España, Madrid

Anverso, José Echegaray. Reverso, grabados de Enrique Vaquer.

Tamaño: 137 x 79 mm

Circulación: Noviembre de 1906

Valoración: 180.000 pesetas