Peseta níquel, GOBIERNO EUZKADI (GUERRA CIVIL)

IIª República 

Peseta 1937, Gobierno Euzkadi
Peseta 1937, Gobierno Euzkadi

AÑO

CECA - OBSERVACIONES

PRECIO (Pesetas) - Conser.

1937

BELGICA

450

900

1.500

Isabel II, Reina de España
Isabel II

Roma: República. Imperio
Roma: República. Imperio

General Franco
General Franco

Inicio