1 Peseta, 1953

Correlativos

1 peseta, 1953

Valoración en pesetas

Conservación

 

 

MBC

EBC

SC

 

Sin serie

800

2.400

4.500

 

Series A - G

175

350

550

 

 

Anverso, Marqués de Santa Cruz. Reverso, grabado por José López Sánchez.

Tamaño: 75 x 52 mm