500 Pesetas, 1954

500 pesetas, 1954

Valoración en pesetas

Conservación

 
 

MBC

EBC

SC

 

Sin serie

17.000

45.000

90.000

 

Serie A

3.000

7.000

18.000

 

Series B / V

2.000

4.000

10.000

 
         

Anverso, Ignacio Zuloaga grabado por Alfonso López Sánchez

 

Reverso, 'Vista de Toledo' cuadro de Zuloaga. Grabado por José López Sánchez

 

Tamaño: 137 x 86 mm