1000 Pesetas, 1979 

1000 pesetas, 1979

Valoración en pesetas

Conservación

 

MBC

EBC

SC

Sin serie

 

4.500

9.000

Series A - F-A

   

3.300

Numeración especial 9A

   

8.000

 

Anverso, Benito Pérez Galdós. Reverso, el Teide en Tenerife.

Tamaño: 138 x 75 mm